top of page
iStock-898997814.jpg

AVG

Algemene gegevensbeschermingsvereisten (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is een van de grootste wijzigingen ooit in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het vervangt de bestaande richtlijn gegevensbescherming en is op 25 mei 2018 in werking getreden.

Het doel van de AVG is om Europeanen betere controle te geven over hun persoonlijke gegevens die door organisaties over de hele wereld worden bewaard. De nieuwe verordening richt zich op het transparanter houden van organisaties en het uitbreiden van de privacyrechten van individuen. De AVG introduceert ook strengere straffen en boetes voor organisaties die zich niet aan de regels houden, variërend tot 4% van de wereldwijde jaaromzet of € 20 miljoen, afhankelijk van wat het hoogste is.

We werken samen met TwoBlackLabs , GDPR-specialisten. Wilt u kennismaken, neem dan contact met ons op.

Privacyeffectbeoordelingen

Een Privacy Impact Assessment is een gedocumenteerde impactanalyse die helpt bij het identificeren van de privacyrisico's die aan een oplossing zijn verbonden.

Een Privacy Impact Assessment heeft tot doel:

  • Zorg voor naleving van de Privacywet en/of AVG en beleidsvereisten voor privacy.

  • Bepaal de privacy risico's en effecten

  • Evalueer controles en alternatieve processen om potentiële privacyrisico's te beperken.


De voordelen van het doen van een Privacy Impact Assessment zijn:

  • Vermijden van kostbare of gênante privacyfouten

  • Helpt bij het vroegtijdig identificeren van privacyproblemen, zodat passende controles kunnen worden geïdentificeerd en gebouwd

  • Verbeterde geïnformeerde besluitvorming met betrekking tot passende controles.

  • Het laat zien dat de organisatie privacy serieus neemt.

  • Meer vertrouwen bij klanten en medewerkers.

We werken samen met TwoBlackLabs, PIA-specialisten. Wilt u kennismaken, neem dan contact met ons op.

bottom of page